دفتر فنی و مهندسی ریحانی

واردکننده فیوزهای تخصصی 

تلفن ۱: 33992061
تلفن ۲: 33992062
09121238576 دانیل ریحانی
09124388581 رایان ریحانی
واتس آپ : 09204388581
تلگرام: 09201238576
ایمیل: info@drelc.com​​​​​​​

فیوز فراز شاموت فرانسه | فیوز باسمن انگلیس | فیوز سیبا آلمان|فیوز AEG

تفاوت تریپ - Striker با نشانه گر - Indicator

استریکر یا به اصطلاح تریپ به قطه ای اطلاق میشود که قابلیت تحریک میکروسويیچ را داشته باشد بدین منظور که نیاز یه مشاهده فیوز نیست و با قرار دادن فیوز در پایه مناسب میتوان آنرا یه یک سیگنال یا آلارم وصل نمود و از تریپ دادن فیوز در هرجایی مطلع شد مانند شکل زیر :

 سمت راست فیوز سوخته و یا به اصطلاح تریپ زده

 سمت چپ فیوز سالم و قابل استفاده

ایندیکیتر یا نشانه گر فقط یک نشاندهنده ظاهری می باشد که با دیدن فیوز قابل تشخیص است مانند شکل زیر :

 

 

سبد خرید