دفتر فنی و مهندسی ریحانی

واردکننده فیوزهای تخصصی 

تلفن ۱: 33992061
تلفن ۲: 33992062
09121238576 دانیل ریحانی
09124388581 رایان ریحانی
واتس آپ : 09204388581
تلگرام: 09201238576
ایمیل: info@drelc.com​​​​​​​

فیوز فراز شاموت فرانسه | فیوز باسمن انگلیس | فیوز سیبا آلمان|فیوز AEG

انواع فیوز قطع سریع

انواع فیوزهای قطع سریع

    • فیوزهای استاندارد BS

قدرت قطع: ۱۰۰kA Ac/Dc  ولتاژ نامی: ۲۴۰ Vac / 120 Vdc و یا ۶۹۰ Vac / 350 Vdc
single تکی
double دوبل
twin دوقلو

    • فیوزهای استاندارد DIN

قدرت قطع: ۸kA Dc 50kA Ac ولتاژ نامی: ۵۰۰ Vac / 315 Vdc

    • فیوزهای استوانه ای Cylindricall-Ferrule

در ابعاد ۱۰x38 , 14×51 , 22×58

    • فیوزهای HRC/NH

در سایزهای NH00 ,NH0 , NH1,NH2 ,NH3 ولتاژ نامی: تا ۱۲۵۰v جریان نامی :تا ۵۰۰۰ آمپر

    • فیوزهای استاندارد آمریکای شمالی North American Standard

۱۵۰v تا ۶۰۰۰ آمپر
۲۵۰v تا ۴۵۰۰ آمپر
۶۰۰v تا ۲۰۰۰ آمپر

ملحقات فیوزهای قطع سریع

عملکرد فیوز به یک سیم که موازی با المان ذوب شــونده فیوز میباشد، متصل است. این سیم نشانگر روی درپــوش را که از ورق فلز نازک اســت نگه میدارد.
زمانــی که در اثر عملکرد فیوز ســیم قطع میشــود این فنر نشانگر Striker بیرون آمده و قطع شدن فیـوز را نشان میدهد.
برای گرفتن فرمان آلارم یک امکان دیگر به نام میکروسوئیچ به فیوز اضافه می گردد تا با نصب بر روی قسمت بالایی فیوز هنگام خروج Striker به عنوان ارسال کننده سیگنال از آن استفاده می شود.

سبد خرید