دفتر فنی و مهندسی ریحانی

واردکننده فیوزهای تخصصی 

تلفن ۱: 33992061
تلفن ۲: 33992062
09121238576 دانیل ریحانی
09124388581 رایان ریحانی
واتس آپ : 09204388581
تلگرام: 09201238576
ایمیل: info@drelc.com​​​​​​​

فیوز فراز شاموت فرانسه | فیوز باسمن انگلیس | فیوز سیبا آلمان|فیوز AEG

سایت سیبا فیوز www.sibafuses.ir

Item number   Type Dimensions Rated voltage Rated current Charakteristic 3030701.10 HHZ 27x178mm DC 3000V 10 A BU - Back-Up 3037111.1 HHZ 39,6x220mm AC 7,2 kV 1 A BU - Back-Up 3037111.2 HHZ 39,6x220mm AC 7,2 kV 2 A BU - Back-Up 3037111.3 HHZ 39,6x220mm AC 7,2 kV 3 A BU - Back-Up 3037111.5 HHZ 39,6x220mm AC 7,2 kV 5A BU - Back-Up 3037211.2 HHZ 39,6x220mm AC 12 kV 2 A BU - Back-Up 3037211.3 HHZ 39,6x220mm AC 12 kV 3 A BU - Back-Up 3037211.5 HHZ 39,6x220mm AC 12 kV 5A BU - Back-Up 3037311.1 HHZ 39,6x340mm AC 17,5 kV 1 A BU - Back-Up 3037311.2 HHZ 39,6x340mm AC 17,5 kV 2 A BU - Back-Up 3037311.4 HHZ 39,6x340mm AC 17,5 kV 4 A BU - Back-Up 3037411.1 HHZ 39,6x340mm AC 24 kV 1 A BU - Back-Up 3037411.2 HHZ 39,6x340mm AC 24 kV 2 A BU - Back-Up 3037411.2rohr HHZ 39,6x340mm AC 24 kV 2 A BU - Back-Up 3037411.3 HHZ 39,6x340mm AC 24 kV 3 A BU - Back-Up 3037411.4 HHZ 39,6x340mm AC 24 kV 4 A BU - Back-Up 3037411.5 HHZ 39,6x340mm AC 24 kV 5A BU - Back-Up 3037511.2 HHZ 39,6x440mm AC 36 kV 2 A BU - Back-Up 3037711.1 HHZ 24x195mm AC 7,2 kV 1 A BU - Back-Up 3037711.2 HHZ 24x195mm AC 7,2 kV 2 A BU - Back-Up 3037711.3 HHZ 24x195mm AC 7,2 kV 3 A BU - Back-Up 3037811.1 HHZ 24x195mm AC 12 kV 1 A BU - Back-Up 3037811.2 HHZ 24x195mm AC 12 kV 2 A BU - Back-Up 3037811.3 HHZ 24x195mm AC 12 kV 3 A BU - Back-Up 3037811.4 HHZ 24x195mm AC 12 kV 4 A BU - Back-Up 3037911.1 HHZ 24x359mm AC 17,5 kV 1 A BU - Back-Up 3037911.2 HHZ 24x359mm AC 17,5 kV 2 A BU - Back-Up 3037911.3 HHZ 24x359mm AC 17,5 kV 3 A BU - Back-Up 3038011.1 HHZ 24x359mm AC 24 kV 1 A BU - Back-Up 3038011.2 HHZ 24x359mm AC 24 kV 2 A BU - Back-Up 3038011.3 HHZ 24x359mm AC 24 kV 3 A BU - Back-Up 3038111.1 HHZ 24x359mm AC 36 kV 1 A BU - Back-Up 3038111.2 HHZ 24x359mm AC 36 kV 2 A BU - Back-Up 3038111.3 HHZ 24x359mm AC 36 kV 3 A BU - Back-Up 3038311.1 HHZ 24x142mm AC 7,2 kV 1 A BU - Back-Up 3038311.2 HHZ 24x142mm AC 7,2 kV 2 A BU - Back-Up 3038311.3 HHZ 24x142mm AC 7,2 kV 3 A BU - Back-Up 3038361.1E HHZ 24x142mm AC 7,2 kV 1E BU - Back-Up 3043013.1 HHZ 24x359mm AC 25 kV 1 A BU - Back-Up 3044011.1 HHZ 22x160mm AC 12 kV 1 A   3044111.1 HHZ 22x280mm AC 24 kV 1 A   3044211.1 HHZ 36,5x418mm AC 36 kV 1 A   3044311.1 HHZ   AC 36 kV 1 A   3044411.2   Item number Type Dimensions Rated voltage Rated current Charakteristic 3010813.10 HHD e=442mm AC 7,2 kV 10 A BU - Back-Up 3010813.16 HHD e=442mm AC 7,2 kV 16 A BU - Back-Up 3010813.2 HHD e=442mm AC 7,2 kV 2 A BU - Back-Up 3010813.20 HHD e=442mm AC 7,2 kV 20 A BU - Back-Up 3010813.25 HHD e=442mm AC 7,2 kV 25 A BU - Back-Up 3010813.3,15 HHD e=442mm AC 7,2 kV 3,15 A BU - Back-Up 3010813.31,5 HHD e=442mm AC 7,2 kV 31,5 A BU - Back-Up 3010813.40 HHD e=442mm AC 7,2 kV 40 A BU - Back-Up 3010813.50 HHD e=442mm AC 7,2 kV 50 A BU - Back-Up 3010853.100 HHD e=442mm AC 7,2 kV 100 A BM - MotorCircuitProt. 3010853.50 HHD e=442mm AC 7,2 kV 50 A BM - MotorCircuitProt. 3010853.63 HHD e=442mm AC 7,2 kV 63 A BM - MotorCircuitProt. 3010853.80 HHD e=442mm AC 7,2 kV 80 A BM - MotorCircuitProt. 3010913.100 HHD e=442mm AC 7,2 kV 100 A BU - Back-Up 3010913.125 HHD e=442mm AC 7,2 kV 125 A BU - Back-Up 3010913.50 HHD e=442mm AC 7,2 kV 50 A BU - Back-Up 3010913.63 HHD e=442mm AC 7,2 kV 63 A BU - Back-Up 3010913.80 HHD e=442mm AC 7,2 kV 80 A BU - Back-Up 3010953.125 HHD e=442mm AC 7,2 kV 125 A BM - MotorCircuitProt. 3010953.160 HHD e=442mm AC 7,2 kV 160 A BM - MotorCircuitProt. 3011013.160 HHD e=442mm AC 7,2 kV 160 A BU - Back-Up 3011014.160 HHD e=442mm AC 7,2 kV 160 A BU - Back-Up 3011014.200 HHD e=442mm AC 7,2 kV 200 A BU - Back-Up 3011014.250 HHD e=442mm AC 7,2 kV 250 BU - Back-Up 3011014.315 HHD e=442mm AC 7,2 kV 315 BU - Back-Up 3011014.355 HHD e=442mm AC 7,2 kV 355 BU - Back-Up 3011014.400 HHD e=442mm AC 7,2 kV 400 BU - Back-Up 3011014.500 HHD e=442mm AC 7,2 kV 500 BU - Back-Up 3011043.160 HHD e=442mm AC 7,2 kV 160 A BS - SSK 3011054.200 HHD e=442mm AC 7,2 kV 200 A BM - MotorCircuitProt. 3011054.224 HHD e=442mm AC 7,2 kV 224 A BM - MotorCircuitProt. 3011054.250 HHD e=442mm AC 7,2 kV 250 A BM - MotorCircuitProt. 3011054.315 HHD e=442mm AC 7,2 kV 315 A BM - MotorCircuitProt. 3011154.400 HHD e=442mm AC 7,2 kV 400 A BM - MotorCircuitProt. 3011154.450 Item number   Type Dimensions Rated voltage Rated current Charakteristic 3010113.10 HHD e=442mm AC 12 kV 10 A BU - Back-Up 3010113.16 HHD e=442mm AC 12 kV 16 A BU - Back-Up 3010113.20 HHD e=442mm AC 12 kV 20 A BU - Back-Up 3010113.25 HHD e=442mm AC 12 kV 25 A BU - Back-Up 3010113.31,5 HHD e=442mm AC 12 kV 31,5 A BU - Back-Up 3010113.40 HHD e=442mm AC 12 kV 40 A BU - Back-Up 3010113.50 HHD e=442mm AC 12 kV 50 A BU - Back-Up 3010113.6,3 HHD e=442mm AC 12 kV 6,3 A BU - Back-Up 3010114.40 HHD e=442mm AC 12 kV 40 A BU - Back-Up 3010153.50 HHD e=442mm AC 12 kV 50 A BM - MotorCircuitProt. 3010153.63 HHD e=442mm AC 12 kV 63 A BM - MotorCircuitProt. 3010213.100 HHD e=442mm AC 12 kV 100 A BU - Back-Up 3010213.125 HHD e=442mm AC 12 kV 125 A BU - Back-Up 3010213.63 HHD e=442mm AC 12 kV 63 A BU - Back-Up 3010213.80 HHD e=442mm AC 12 kV 80 A BU - Back-Up 3010214.63 HHD e=442mm AC 12 kV 63 A BU - Back-Up 3010214.80 HHD e=442mm AC 12 kV 80 A BU - Back-Up 3010243.100 HHD e=442mm AC 12 kV 100 A BS - SSK 3010243.80 HHD e=442mm AC 12 kV 80 A BS - SSK 3010253.100 HHD e=442mm AC 12 kV 100 A BM - MotorCircuitProt. 3010253.125 HHD e=442mm AC 12 kV 125 A BM - MotorCircuitProt. 3010313.160 HHD e=442mm AC 12 kV 160 A BU - Back-Up 3010314.200 HHD e=442mm AC 12 kV 200 BU - Back-Up 3010314.250 HHD e=442mm AC 12 kV 250 BU - Back-Up 3010343.125 HHD e=442mm AC 12 kV 125 A BS - SSK 3010343.160 HHD e=442mm AC 12 kV 160 BS - SSK 3010353.125 HHD e=442mm AC 12 kV 125 A BM - MotorCircuitProt. 3010353.160 HHD e=442mm AC 12 kV 160 A BM - MotorCircuitProt. 3010354.200 Item number   Type Description Dimensions Rated voltage Rated current 3009813.10 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 10 A 3009813.16 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 16 A 3009813.2 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 2 A 3009813.20 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 20 A 3009813.25 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 25 A 3009813.31,5 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 31,5 A 3009813.40 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 40 A 3009813.50 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 50 A 3009813.6,3 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 6,3 A 3009913.100 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 100 A 3009913.125 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 125 A 3009913.63 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 63 A 3009913.80 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 80 A 3010013.160 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 160 A 3010014.160 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 160 A 3010014.200 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 200 3010014.250 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 250 3010014.315 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV 315 3010014.355 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 7,2 kV   Item number   Type Description Dimensions Rated voltage Rated current 3000411.0,5 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 0,5 A 3000411.1 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 1 A 3000411.2 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 2 A 3000411.2,5 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 2,5 A 3000411.4 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 4 A 3000413.10 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 10 A 3000413.16 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 16 A 3000413.2 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 2 A 3000413.2,5 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 2,5 A 3000413.20 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 20 A 3000413.25 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 25 A 3000413.30 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 30 A 3000413.31,5 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 31,5 A 3000413.4 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 4 A 3000413.40 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 40 A 3000413.5 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 5A 3000413.50 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 50 A 3000413.6,3 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 6,3 A 3000414.10 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 10 A 3000414.16 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 16 A 3000414.20 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 20 A 3000414.25 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 25 A 3000414.31,5 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 31,5 A 3000414.40 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 40 A 3000414.50 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 50 A 3000414.6,3 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 6,3 A 3001213.100 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 100 A 3001213.125 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 125 A 3001213.63 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 63 A 3001213.75 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 75 A 3001213.80 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 80 A 3001214.100 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 100 A 3001214.125 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 125 A 3001214.63 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 63 A 3001214.80 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 80 A 3002013.160 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 160 3002014.160 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 160 3002014.200 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV 200 3002014.250 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 12 kV   Item number   Type Description Dimensions Rated voltage Rated current 3018011.0,5 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 0,5 A 3018011.0,8 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 0,8 A 3018011.1 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 1 A 3018011.2 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 2 A 3018011.4 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 4 A 3018013.10 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 10 A 3018013.16 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 16 A 3018013.2 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 2 A 3018013.2,5 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 2,5 A 3018013.4 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 4 A 3018013.6,3 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 6,3 A 3018014.16 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 16 A 3022513.20 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 20 A 3022513.25 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 25 A 3022513.31,5 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 31,5 A 3022513.40 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 40 A 3022513.50 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV 50 A 3022513.63 HHD High-voltage fuse-link e=292mm AC 24 kV   Item number   Type Dimensions Rated voltage Rated current 3000211.0,5 HHD e=192mm AC 7,2 kV 0,5 A 3000211.1 HHD e=192mm AC 7,2 kV 1 A 3000211.2 HHD e=192mm AC 7,2 kV 2 A 3000213.10 HHD e=192mm AC 7,2 kV 10 A 3000213.16 HHD e=192mm AC 7,2 kV 16 A 3000213.2 HHD e=192mm AC 7,2 kV 2 A 3000213.2,5 HHD e=192mm AC 7,2 kV 2,5 A 3000213.20 HHD e=192mm AC 7,2 kV 20 A 3000213.25 HHD e=192mm AC 7,2 kV 25 A 3000213.3,15 HHD e=192mm AC 7,2 kV 3,15 A 3000213.31,5 HHD e=192mm AC 7,2 kV 31,5 A 3000213.4 HHD e=192mm AC 7,2 kV 4 A 3000213.40 HHD e=192mm AC 7,2 kV 40 A 3000213.5 HHD e=192mm AC 7,2 kV 5A 3000213.50 HHD e=192mm AC 7,2 kV 50 A 3000213.6,3 HHD e=192mm AC 7,2 kV 6,3 A 3001013.100 HHD e=192mm AC 7,2 kV 100 A 3001013.125 HHD e=192mm AC 7,2 kV 125 A 3001013.63 HHD e=192mm AC 7,2 kV 63 A 3001013.80 HHD e=192mm AC 7,2 kV 80 A 3001813.160 HHD e=192mm AC 7,2 kV 160 A 3001814.200 HHD e=192mm AC 7,2 kV 200 3001814.250 HHD e=192mm AC 7,2 kV   Item number   Type Dimensions Rated voltage Rated current 3011911.0,5 HHD e=192mm AC 12 kV 0,5 A 3011911.1 HHD e=192mm AC 12 kV 1 A 3011911.10 HHD e=192mm AC 12 kV 10 A 3011911.2 HHD e=192mm AC 12 kV 2 A 3011911.3 HHD e=192mm AC 12 kV 3 A 3011911.3,15 HHD e=192mm AC 12 kV 3,15 A 3011911.6,3 HHD e=192mm AC 12 kV 6,3 A 3011913.10 HHD e=192mm AC 12 kV 10 A 3011913.16 HHD e=192mm AC 12 kV 16 A 3011913.2 HHD e=192mm AC 12 kV 2 A 3011913.2,5 HHD e=192mm AC 12 kV 2,5 A 3011913.3,15 HHD e=192mm AC 12 kV 3,15 A 3011913.4 HHD e=192mm AC 12 kV 4 A 3011913.6,3 HHD e=192mm AC 12 kV 6,3 A 3026713.20 HHD e=192mm AC 12 kV 20 A 3026713.25 HHD e=192mm AC 12 kV 25 A 3026713.31,5 HHD e=192mm AC 12 kV 31,5 A 3026713.40 HHD e=192mm AC 12 kV 40 A 3026713.50 HHD e=192mm AC 12 kV 50 A 3026713.63 HHD e=192mm AC 12 kV 63 Item number   Type Description Dimensions Rated voltage Rated current 3017911.0,5 HHD High-voltage fuse-link e=192mm AC 17,5 kV 0,5 A 3017911.1 HHD High-voltage fuse-link e=192mm AC 17,5 kV 1 A 3017911.2 HHD High-voltage fuse-link e=192mm AC 17,5 kV 2 A 3017911.2,5 HHD High-voltage fuse-link e=192mm AC 17,5 kV 2,5 A 3017911.3 HHD High-voltage fuse-link e=192mm AC 17,5 kV 3 A 3017911.6,3 HHD High-voltage fuse-link e=192mm AC 17,5 kV 6,3 A 3017913.2 HHD High-voltage fuse-link e=192mm AC 17,5 kV 2 A 3017913.3,15 HHD High-voltage fuse-link e=192mm AC 17,5 kV 3,15 A 3017913.4 HHD High-voltage fuse-link e=192mm AC 17,5 kV 4 A 3017913.6,3 HHD High-voltage fuse-link e=192mm AC 17,5 kV 6,3 Item number   Type Dimensions Rated voltage Rated current Charakteristic 3000611.0,5 HHD e=442mm AC 24 kV 0,5 A BU - Back-Up 3000611.0,8 HHD e=442mm AC 24 kV 0,8 A BU - Back-Up 3000611.1 HHD e=442mm AC 24 kV 1 A BU - Back-Up 3000611.2 HHD e=442mm AC 24 kV 2 A BU - Back-Up 3000611.2,5 HHD e=442mm AC 24 kV 2,5 A BU - Back-Up 3000613.10 HHD e=442mm AC 24 kV 10 A BU - Back-Up 3000613.16 HHD e=442mm AC 24 kV 16 A BU - Back-Up 3000613.2 HHD e=442mm AC 24 kV 2 A BU - Back-Up 3000613.20 HHD e=442mm AC 24 kV 20 A BU - Back-Up 3000613.25 HHD e=442mm AC 24 kV 25 A BU - Back-Up 3000613.3 HHD e=442mm AC 24 kV 3 A BU - Back-Up 3000613.3,15 HHD e=442mm AC 24 kV 3,15 A BU - Back-Up 3000613.30 HHD e=442mm AC 24 kV 30 A BU - Back-Up 3000613.31,5 HHD e=442mm AC 24 kV 31,5 A BU - Back-Up 3000613.4 HHD e=442mm AC 24 kV 4 A BU - Back-Up 3000613.40 HHD e=442mm AC 24 kV 40 A BU - Back-Up 3000613.6,3 HHD e=442mm AC 24 kV 6,3 A BU - Back-Up 3000614.10 HHD e=442mm AC 24 kV 10 A BU - Back-Up 3000614.16 HHD e=442mm AC 24 kV 16 A BU - Back-Up 3000614.20 HHD e=442mm AC 24 kV 20 A BU - Back-Up 3000614.25 HHD e=442mm AC 24 kV 25 A BU - Back-Up 3000614.31,5 HHD e=442mm AC 24 kV 31,5 A BU - Back-Up 3000614.40 HHD e=442mm AC 24 kV 40 A BU - Back-Up 3000614.6,3 HHD e=442mm AC 24 kV 6,3 A BU - Back-Up 3000693.6,3 HHD e=442mm AC 24 kV 6,3 A GP - General-Purpose 3001413.50 HHD e=442mm AC 24 kV 50 A BU - Back-Up 3001413.63 HHD e=442mm AC 24 kV 63 A BU - Back-Up 3001413.80 HHD e=442mm AC 24 kV 80 A BU - Back-Up 3001414.50 HHD e=442mm AC 24 kV 50 A BU - Back-Up 3001414.63 HHD e=442mm AC 24 kV 63 A BU - Back-Up 3001414.80 HHD e=442mm AC 24 kV 80 A BU - Back-Up 3001443.63 HHD e=442mm AC 24 kV 63 A BS - SSK 3001443.80 HHD e=442mm AC 24 kV 80 A BS - SSK 3001493.10 HHD e=442mm AC 24 kV 10 A GP - General-Purpose 3001493.16 HHD e=442mm AC 24 kV 16 A GP - General-Purpose 3001493.25 HHD e=442mm AC 24 kV 25 A GP - General-Purpose 3001493.8 HHD e=442mm AC 24 kV 8 A GP - General-Purpose 3002213.100 HHD e=442mm AC 24 kV 100 A BU - Back-Up 3002213.125 HHD e=442mm AC 24 kV 125 A BU - Back-Up 3002213.160 HHD e=442mm AC 24 kV 160 BU - Back-Up 3002214.100 HHD e=442mm AC 24 kV 100 A BU - Back-Up 3002214.125 HHD e=442mm AC 24 kV 125 A BU - Back-Up 3002214.160 HHD e=442mm AC 24 kV 160 BU - Back-Up 3002243.100 HHD e=442mm AC 24 kV 100 A BS - SSK 3002243.125 HHD e=442mm AC 24 kV 125 A BS - SSK 3002243.140 HHD e=442mm AC 24 kV   BS - SSK 3002293.31,5 HHD e=442mm AC 24 kV 31,5 A GP - General-Purpose 3002293.40 HHD e=442mm AC 24 kV 40 A GP - General- Item number   Type Description Size Dimensions Rated voltage Rated current Charakteristic 3026956.100 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 100 A BM - MotorCircuitProt. 3026956.125 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 125 A BM - MotorCircuitProt. 3026956.160 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 160 A BM - MotorCircuitProt. 3026956.200 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 200 A BM - MotorCircuitProt. 3026956.224 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 224 A BM - MotorCircuitProt. 3026956.250 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 250 A BM - MotorCircuitProt. 3026956.315 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 315 A BM - MotorCircuitProt. 3026956.50 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 50 A BM - MotorCircuitProt. 3026956.63 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 63 A BM - MotorCircuitProt. 3026956.80 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 80 A BM - MotorCircuitProt. 3027056.400 HHBM High-voltage fuse-link TA2 76x254mm AC 3,6 kV 400 A BM - MotorCircuitProt Item number   Type Description Size Dimensions Rated voltage Rated current Charakteristic 3027156.100 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 100 A BM - MotorCircuitProt. 3027156.125 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 125 A BM - MotorCircuitProt. 3027156.160 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 160 A BM - MotorCircuitProt. 3027156.200 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 200 A BM - MotorCircuitProt. 3027156.224 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 224 A BM - MotorCircuitProt. 3027156.25 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 25 A BM - MotorCircuitProt. 3027156.250 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 250 A BM - MotorCircuitProt. 3027156.315 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 315 A BM - MotorCircuitProt. 3027156.50 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 50 A BM - MotorCircuitProt. 3027156.63 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 63 A BM - MotorCircuitProt. 3027156.80 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 80 A BM - MotorCircuitProt. 3027256.355 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 355 A BM - MotorCircuitProt. 3027256.400 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 400 A BM - MotorCircuitProt. 3027256.450 HHBM High-voltage fuse-link TA4 76x403mm AC 7,2 kV 450 A BM - MotorCircuitProt. فیوز فشار قوی سیبا، فیوز فشار متوسط سیبا، فیوز فست سیبا     فیوز سیبا(استوانه ای) 3 الی 7.2 کیلوولت(KV) فیوز سیبا(استوانه ای) 6 الی 12 کیلوولت(KV) فیوز سیبا(استوانه ای) 10 الی 24 کیلوولت(KV) فیوز سیبا(استوانه ای) 24 الی 36 کیلوولت(KV) فیوز سیبا(سیلندری) 6.3 آمپر الی 50 آمپر فیوز سیبا(سیلندری) 63 آمپر الی 125 آمپر فیوز سیبا(سیلندری) 200 آمپر الی 250 آمپر فیوز سیبا(سیلندری) 200 آمپر الی 500 آمپر فیوز سیبا جهت مصرف جنرال فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 3.6 کیلو ولت فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 7.2 کیلو ولت فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 12 کیلو ولت فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 50 الی 315 آمپری فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 50 الی 100 آمپری فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 160 الی 125 آمپری فیوز سیبا(siba) فشار متوسط 200 الی 315 آمپری فیوزهای روغنی فیوز سیبا روغنی 7.2 کیلو ولت (siba) فیوز سیبا روغنی 12 کیلو ولت (siba) فیوز سیبا روغنی 24 کیلو ولت (siba) فیوز سیبا روغنی 6.3 الی 112 آمپری فیوز سیبا روغنی 140 الی 125 آمپری فیوز سیبا روغنی 6.3 آمپری 50 آمپری

سبد خرید