دفتر فنی و مهندسی ریحانی

واردکننده فیوزهای تخصصی 

تلفن ۱: 33992061
تلفن ۲: 33992062
09121238576 دانیل ریحانی
09124388581 رایان ریحانی
واتس آپ : 09204388581
تلگرام: 09201238576
ایمیل: info@drelc.com​​​​​​​

فیوز فراز شاموت فرانسه | فیوز باسمن انگلیس | فیوز سیبا آلمان|فیوز AEG

High and Medium voltage fuses

Mersen high and medium voltage fuses provide short-circuit protection of transformers, distribution lines, medium voltage motors, motor controllers, and more.

فیوز AEG | فیوز آاگ | نماینده آاگ

High Voltage DIN Fuses and Fuse bases

Medium voltage UL/CSA Fuses and Fuse bases

Mersen HV fuse-links have been used for reliable protection in high-voltage switchgear and

controlgear and high-voltage systems for decades.

Mersen medium voltage fuses provide short-circuit protection of transformers,
distribution lines, medium voltage motors, motor controllers, and more.
A full complement of fuse supports, fuse disconnect switches, and
accessories are also available.

فیوز فشارقوی

فیوز فشارقوی فیوز فشارقوی فیوز فشارقوی فیوز فشارقوی فیوز های ولتاژ فیوز فشار متوسط

سبد خرید